Yeshiva University Students Wish Israel a Happy Birthday

Arutz Sheva visited the Yeshiva University campus, where students wished Israel a happy birthday.
By Eliran Aharon, New York
First Publish: 4/16/2013, 11:23 PM