IsraelNationalNews.com

Start a blog

Blogs Zion's Corner

הבוחן היהודי מ'ס 2

By Tzvi Fishman
11/11/2010, 12:00 AM

האמת היא אני כותב באנגלית הרבה יותר טוב וחופשי מבעברית. אבל ברצוני לשים דגש על האבסורדיות שרוב היהודים בחו"ל לא יודעים לקרוא, לכתוב ולדבר בעברית, בשפת אבותם. המצב שרוב הקוראים שלנו לא יבינו כלום מהבלוג הזה, זה בעצמו צריך להדליק אור אדום על האי-נורמליות של הגלות.

אמרנו בעבר שכל ילד פורטוריקני בארה"ב יודע לדבר ספרדית בנוסף לאנגלית אף על פי שלא נולד בפורטוריקו. גם כל ילד סיני או קוראני באמריקה יודע לדבר בשפת אבותיו. רק היהודים לא דוברים בשפתם המקורית. אינני יודע למה. כנראה יש סיבה פסיכולוגית עמוקה מאד. אם לאחד ממכם יש את התשובה אשמח לשמוע.