OpEds

Torah Mitzion Torani Tzioni Movement

The MiTzion Torani Tzioni Movement sends groups of Israeli post-army yeshiva students to form kollels and affect Jewish identity in Jewish communities all over the world.

Torah Mitzion Torani Tzioni Movement's Articles

Torah Mitzion Torani Tzioni Movement on Arutz Sheva (112)
back | next